จากสภาวะการแข่งขันและความไม่แน่นอนในโลกธุรกิจ ทำให้บริษัทในประเทศและบริษัทระหว่างประเทศต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ กลยุทธ์ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอนันดาเองได้พยายามเรียนรู้และเข้าใจถึงที่มาของปัญหา พร้อม ๆ กับการมองหาโอกาสทางธุรกิจ โดยกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy คืออีกกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทยังคงใช้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ

บริษัทพยายามปรับแผนธุรกิจให้มีความคล่องตัว เพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาว รวมถึงวางแผนที่จะรักษาเงินสด ให้อยู่ในระดับที่สะท้อนความมั่นคงของสถานะทางการเงิน ในปัจจุบันบริษัทกำลังติดตามสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมใกล้โครงข่าย ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พร้อมกันนี้บริษัทยังต้องการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็ง ด้วยการกำหนดเป้าหมายระยะยาว ของบริษัทในการรักษาระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ระดับ 1 เท่า

อนันดายังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ อนันดาได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในย่านสะพานควาย ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ มากขึ้น และเนื่องจากบริษัทต้องการขยายโอกาสดังกล่าว จึงทำการประเมินตลาดและเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในตลาดที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิม โดยนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ รวมถึงเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) และเทคโนโลยีชั้นนำอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ของโครงการที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทและพันธมิตรของบริษัท

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ 13,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการ "ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน" และ "ไอดีโอ จรัญ 70-ริเวอร์วิว" ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากตลาด ด้วยอัตราการขายมากกว่าร้อยละ 70 ในการเปิดตัวโครงการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

อนันดาสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันได้ ส่วนหนึ่งก็ด้วยพลังแห่งนวัตกรรม รวมถึง ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งความมุ่งมั่น ดังกล่าวไม่เพียงแต่ฉีกกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัยแบบเดิม ๆ แต่ยังรวมถึงการผนวกรวมความมุ่งมั่นดังกล่าวเข้าไปยังตัวผู้ปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงานของอนันดาอีกด้วย

บริษัทได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงาน "Exponential Manufacturing Thailand 2019" การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับ Singularity University (SU) เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจาก Silicon Valley ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ xFold by ZM Interactive จาก Silicon Valley เพื่อสาธิตการใช้งานโดรนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ หัวข้อ "Reimagine the future of urban living solutions with drones" ซึ่งเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีโดรนเพื่อการขนส่ง (Drone Delivery) และเทคโนโลยีโดรนเพื่อการค้นหาและกู้ภัย (Drone Search & Rescue) ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 อีกด้วย

อนันดายังคงมุ่งมั่นและยินดียิ่งที่จะสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ กับ มิตซุย ฟูโดซัง ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ด้วยการประกาศการร่วมทุนเพิ่มเติมในโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 3 โครงการ และ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพัทยา จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 14,000 ล้านบาท ทำให้จำนวนโครงการร่วมทุนทั้งหมดระหว่างบริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น กว่า 142,000 ล้านบาท โดยโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2563 และอีกหลายโครงการที่จะมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายแหล่งรายได้ และเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำสม่ำเสมอ (recurring income) ของอนันดา

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ U City ซึ่งวางแผนที่จะพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ รวมถึงศูนย์กลางเทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ของโครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา-ตราด โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับชีวิตคนเมือง รวมทั้งมองหาการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญที่สุด บนกรอบวินัยทางการเงินผนวกกับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถ เป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่พัฒนาคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ในการนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สถาบัน การเงินต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากปราศจากทุกท่านแล้ว บริษัทคงไม่สามารถประสบความสำเร็จดังที่กล่าวมานี้ได้ ทั้งนี้ ด้วยแรงสนับสนุน ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็น มืออาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของท่านทั้งหลาย เราจึงเป็น บริษัทที่ยังคงยืนหยัด ขับเคลื่อนการตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)