บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 (English Version)
กิจกรรม ประเภท
Results Analyst Presentation Q2 2014 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q1 2014 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q4 2013 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q3 2013 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Company Presentation Q2 2013 (English Version) ประวัติ / พอร์ตโพลิโอ ดาวน์โหลด
เปิดแผนลงทุนหุ้นอนันดา ประวัติ / พอร์ตโพลิโอ ดูออนไลน์
Corporate Introductory Video ประวัติ / พอร์ตโพลิโอ ดูออนไลน์
Results Analyst Presentation Q2 2013 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q1 2013 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Opportunity day Q4 2012 (English Version) งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ดาวน์โหลด
Analysts Day Q4 2012 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด