ปี 2562 นับเป็นปีแห่งความท้าทายและเป็นโอกาสสำหรับอนันดาและประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกปรับลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้หลายต่อหลายครั้ง อันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการที่สกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ การเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน ที่ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจประเทศไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง การจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน และการใช้จ่ายของภาครัฐ

การที่เส้นทางระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันมีจำนวนสถานีรวมกัน มากกว่า 100 สถานี และจำนวนสถานีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้น ถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับอนันดาในการขยายขอบเขตการดำเนินกลยุทธ์การสร้างที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมถึงการต่อยอดโอกาสการลงทุนสำหรับอนาคต นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐถือเป็นแรงสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยภายนอก

ในปี 2563 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (Recurring Income) จำนวน 2 โครงการ บริเวณพระราม 9 และสุขุมวิท 8 โดยเป็นการร่วมบริหารงานกับพันธมิตรระดับโลก คือ The Ascott Limited ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจ Serviced Residences ระดับ Luxury ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนในการกระจายช่องทางรายได้โดยการเพิ่มพอร์ต จากธุรกจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งอนันดา มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและเป็นการลงทุนที่มีรายได้ ต่อเนื่องในระยะยาว

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาของบริษัท รวมถึง ขยายพันธสัญญาไปสู่ชุมชนในวงกว้าง โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุน โครงการของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ รวมทั้ง ส่งเสริม การสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนกจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในและนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ที่ยั่งยืนของสังคมส่วนรวม ในปี 2562 อนันดายังคงมุ่งมั่นใน การดำเนินกลยุทธ์ภายใต้แนวคิดการเป็นบริษัทแห่งเทคโนโลยี เพื่อชีวิตคนเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนันดาได้นำแนวคิดนี้มาใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กว่า 50 กิจกรรม เช่น การเป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านเทคโนโลยีทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการจัดงานสัมมนา โดยเชิญกูรู ระดับโลกมาที่กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และปรับปรุงระบบนิเวศทางเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ การร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงาน "Exponential Manufacturing Thailand 2019" การประชุมสุดยอดสู่ การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการร่วมมือกับ Brick & Mortar Ventures และสมาคมเพื่อการแก้ปัญหาการก่อสร้าง (SCS) จัดงานเสวนา "The World's Leading-Edge Construction Technologies" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การก่อสร้างอัจฉริยะระดับโลกที่ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อ กระบวนการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตั้งแต่ การออกแบบ การก่อสร้าง การรักษา ตลอดจนการอัพเดทเทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต

ผมขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานของอนันดา ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการรักษาอันดับด้านการกำกับดูแลกจการ ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellent) และขอแสดงความชื่นชมกับ การได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยมแห่งปี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรายึดมั่น ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและด้านนักลงทุน สัมพันธ์อย่างจริงจัง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีผู้เล็งเห็นถึง ความตั้งใจจริงของเรา

ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และ พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดมาจนทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบันได้อย่างเต็ม ภาคภูมิ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน พนักงาน ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลัง ทั้งแรงกาย และแรงใจ จนทำให้ บริษัทสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และร่วมกันนำพาให้บริษัทก้าวสู่ การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)