เลือกช่วงวันที่


ราคาย้อนหลัง : 25 มี.ค. 2565 ถึง 28 มิ.ย. 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 31 พฤษภาคม 2565 ถึง 14 มิถุนายน 2565 )
1.36 1.43 1.20 1.26 173,808,997 235,836,367
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 เมษายน 2565 ถึง 30 พฤษภาคม 2565 )
1.24 1.34 1.11 1.34 196,730,523 241,654,074
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มิถุนายน 2565 1.23 1.25 1.22 1.25 2,074,750 2,565,300
27 มิถุนายน 2565 1.23 1.26 1.22 1.23 3,450,444 4,270,933
24 มิถุนายน 2565 1.24 1.24 1.21 1.22 2,827,422 3,463,901
23 มิถุนายน 2565 1.22 1.23 1.20 1.23 4,424,050 5,373,685
22 มิถุนายน 2565 1.24 1.24 1.20 1.21 6,536,814 7,930,850
21 มิถุนายน 2565 1.24 1.25 1.23 1.24 3,524,737 4,374,447
20 มิถุนายน 2565 1.23 1.24 1.21 1.23 2,405,254 2,950,747
17 มิถุนายน 2565 1.21 1.25 1.20 1.24 5,549,461 6,796,869
16 มิถุนายน 2565 1.25 1.29 1.21 1.21 8,300,515 10,309,817
15 มิถุนายน 2565 1.26 1.28 1.24 1.24 4,558,866 5,720,327
14 มิถุนายน 2565 1.20 1.28 1.20 1.26 12,056,857 14,971,906
13 มิถุนายน 2565 1.27 1.29 1.24 1.25 17,353,553 21,974,008
10 มิถุนายน 2565 1.35 1.35 1.31 1.32 9,653,954 12,814,121
09 มิถุนายน 2565 1.34 1.38 1.34 1.35 6,209,706 8,444,605
08 มิถุนายน 2565 1.35 1.36 1.32 1.34 10,924,794 14,661,257
07 มิถุนายน 2565 1.40 1.40 1.36 1.36 13,654,840 18,736,923
06 มิถุนายน 2565 1.38 1.43 1.38 1.40 21,540,601 30,257,826
02 มิถุนายน 2565 1.36 1.42 1.36 1.38 58,110,964 81,230,023
01 มิถุนายน 2565 1.35 1.37 1.33 1.34 11,037,827 14,929,185
31 พฤษภาคม 2565 1.36 1.36 1.33 1.33 13,265,901 17,816,513
30 พฤษภาคม 2565 1.30 1.34 1.29 1.34 19,698,465 25,994,688
27 พฤษภาคม 2565 1.31 1.32 1.28 1.28 6,701,480 8,670,683
26 พฤษภาคม 2565 1.30 1.33 1.29 1.30 23,277,448 30,595,869
25 พฤษภาคม 2565 1.24 1.32 1.24 1.29 23,955,690 30,730,308
24 พฤษภาคม 2565 1.20 1.26 1.19 1.23 10,638,518 13,088,309
23 พฤษภาคม 2565 1.18 1.20 1.18 1.20 4,140,522 4,938,581
20 พฤษภาคม 2565 1.18 1.20 1.16 1.17 5,171,700 6,083,098
19 พฤษภาคม 2565 1.17 1.19 1.15 1.17 14,318,000 16,709,730
18 พฤษภาคม 2565 1.21 1.22 1.19 1.20 5,306,100 6,386,338
17 พฤษภาคม 2565 1.14 1.21 1.14 1.21 14,411,900 16,950,431
13 พฤษภาคม 2565 1.12 1.14 1.11 1.13 8,642,800 9,722,975
12 พฤษภาคม 2565 1.17 1.17 1.12 1.13 9,025,600 10,276,076
11 พฤษภาคม 2565 1.19 1.19 1.15 1.16 9,371,200 10,891,961
10 พฤษภาคม 2565 1.13 1.19 1.13 1.19 6,027,900 7,012,100
09 พฤษภาคม 2565 1.19 1.21 1.14 1.16 9,509,700 11,087,106
06 พฤษภาคม 2565 1.22 1.23 1.19 1.20 12,925,600 15,573,954
05 พฤษภาคม 2565 1.24 1.25 1.23 1.23 5,845,300 7,240,986
03 พฤษภาคม 2565 1.26 1.27 1.23 1.24 4,152,100 5,175,062
29 เมษายน 2565 1.26 1.27 1.25 1.27 1,908,100 2,404,312
28 เมษายน 2565 1.24 1.26 1.24 1.26 1,702,400 2,121,507
27 เมษายน 2565 1.25 1.26 1.23 1.25 11,947,600 14,840,831
26 เมษายน 2565 1.25 1.26 1.24 1.25 2,811,300 3,513,137
25 เมษายน 2565 1.25 1.26 1.23 1.24 4,585,500 5,715,087
22 เมษายน 2565 1.27 1.28 1.25 1.26 3,951,300 4,988,877
21 เมษายน 2565 1.28 1.29 1.26 1.27 3,883,100 4,954,405
20 เมษายน 2565 1.25 1.28 1.24 1.27 7,259,700 9,154,248
19 เมษายน 2565 1.24 1.25 1.23 1.24 6,419,200 7,943,109
18 เมษายน 2565 1.26 1.27 1.22 1.24 25,883,400 32,111,251
12 เมษายน 2565 1.28 1.30 1.26 1.27 8,439,100 10,752,282
11 เมษายน 2565 1.29 1.30 1.28 1.29 3,776,700 4,870,378
08 เมษายน 2565 1.29 1.31 1.29 1.30 7,882,400 10,207,784
07 เมษายน 2565 1.32 1.32 1.28 1.29 12,380,300 16,031,658
05 เมษายน 2565 1.35 1.38 1.31 1.32 29,604,300 39,710,657
04 เมษายน 2565 1.36 1.36 1.34 1.35 1,940,900 2,616,007
01 เมษายน 2565 1.35 1.35 1.33 1.34 5,084,600 6,816,639
31 มีนาคม 2565 1.36 1.36 1.34 1.35 8,237,400 11,146,770
30 มีนาคม 2565 1.36 1.39 1.35 1.36 11,673,200 15,974,047
29 มีนาคม 2565 1.33 1.37 1.33 1.35 11,288,900 15,256,236
28 มีนาคม 2565 1.34 1.34 1.32 1.33 2,179,800 2,892,990
25 มีนาคม 2565 1.34 1.35 1.32 1.34 3,075,100 4,109,617

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น