เลือกช่วงวันที่


ราคาย้อนหลัง : 23 ม.ค. 2567 ถึง 22 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 มีนาคม 2567 ถึง 02 เมษายน 2567 )
0.89 0.92 0.82 0.82 25,228,138 21,953,295
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 19 มีนาคม 2567 )
0.88 0.94 0.84 0.88 98,518,812 87,239,976
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 เมษายน 2567 0.79 0.80 0.79 0.79 854,582 675,513
19 เมษายน 2567 0.79 0.80 0.77 0.79 2,705,401 2,131,382
18 เมษายน 2567 0.83 0.83 0.79 0.81 2,340,045 1,895,269
17 เมษายน 2567 0.84 0.84 0.82 0.83 1,477,220 1,230,949
11 เมษายน 2567 0.84 0.86 0.84 0.84 511,517 434,106
10 เมษายน 2567 0.84 0.86 0.84 0.84 1,753,654 1,489,284
09 เมษายน 2567 0.79 0.87 0.78 0.85 9,690,001 8,082,647
05 เมษายน 2567 0.79 0.81 0.79 0.80 1,089,684 864,002
04 เมษายน 2567 0.81 0.82 0.79 0.80 2,269,435 1,808,196
03 เมษายน 2567 0.81 0.83 0.81 0.81 2,210,819 1,797,106
02 เมษายน 2567 0.85 0.86 0.82 0.82 5,144,600 4,271,637
01 เมษายน 2567 0.86 0.86 0.85 0.86 986,711 840,885
29 มีนาคม 2567 0.86 0.86 0.85 0.86 1,325,048 1,132,200
28 มีนาคม 2567 0.86 0.87 0.85 0.85 1,298,906 1,116,955
27 มีนาคม 2567 0.86 0.88 0.86 0.86 1,140,505 989,177
26 มีนาคม 2567 0.88 0.88 0.86 0.86 1,959,811 1,691,401
25 มีนาคม 2567 0.89 0.89 0.87 0.87 1,333,699 1,165,437
22 มีนาคม 2567 0.90 0.90 0.88 0.88 1,648,007 1,455,185
21 มีนาคม 2567 0.88 0.90 0.88 0.89 1,656,100 1,474,033
20 มีนาคม 2567 0.89 0.92 0.88 0.88 8,734,751 7,816,385
19 มีนาคม 2567 0.89 0.89 0.88 0.88 1,401,801 1,235,484
18 มีนาคม 2567 0.90 0.90 0.89 0.89 676,050 602,615
15 มีนาคม 2567 0.88 0.90 0.88 0.90 2,743,451 2,438,043
14 มีนาคม 2567 0.89 0.89 0.88 0.88 517,008 457,619
13 มีนาคม 2567 0.89 0.90 0.88 0.88 1,506,050 1,337,495
12 มีนาคม 2567 0.89 0.91 0.88 0.88 4,083,908 3,637,958
11 มีนาคม 2567 0.90 0.90 0.88 0.89 2,936,833 2,599,051
08 มีนาคม 2567 0.90 0.91 0.89 0.90 2,555,111 2,296,247
07 มีนาคม 2567 0.91 0.94 0.88 0.90 16,406,539 14,907,281
06 มีนาคม 2567 0.86 0.92 0.85 0.90 25,038,598 22,508,813
05 มีนาคม 2567 0.86 0.86 0.84 0.85 1,849,644 1,569,211
04 มีนาคม 2567 0.86 0.87 0.84 0.85 3,939,301 3,361,487
01 มีนาคม 2567 0.87 0.88 0.85 0.85 5,181,591 4,469,801
29 กุมภาพันธ์ 2567 0.87 0.88 0.87 0.87 2,943,332 2,569,458
28 กุมภาพันธ์ 2567 0.87 0.88 0.87 0.87 2,965,600 2,598,058
27 กุมภาพันธ์ 2567 0.87 0.88 0.84 0.87 6,475,206 5,554,776
23 กุมภาพันธ์ 2567 0.87 0.88 0.86 0.86 3,845,800 3,345,779
22 กุมภาพันธ์ 2567 0.87 0.89 0.86 0.87 5,347,921 4,675,786
21 กุมภาพันธ์ 2567 0.87 0.88 0.85 0.87 3,332,849 2,892,498
20 กุมภาพันธ์ 2567 0.88 0.89 0.86 0.86 4,772,219 4,182,516
19 กุมภาพันธ์ 2567 0.88 0.89 0.88 0.88 1,679,013 1,484,950
16 กุมภาพันธ์ 2567 0.90 0.90 0.88 0.88 2,204,365 1,959,886
15 กุมภาพันธ์ 2567 0.89 0.91 0.89 0.90 3,109,706 2,788,405
14 กุมภาพันธ์ 2567 0.89 0.92 0.88 0.89 5,887,111 5,294,302
13 กุมภาพันธ์ 2567 0.90 0.92 0.89 0.89 6,668,369 6,014,145
12 กุมภาพันธ์ 2567 0.88 0.89 0.87 0.89 9,122,111 8,014,603
09 กุมภาพันธ์ 2567 0.88 0.90 0.86 0.87 12,403,822 10,955,421
08 กุมภาพันธ์ 2567 0.88 0.93 0.86 0.87 24,780,857 22,127,077
07 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 1.03 0.84 0.89 136,794,979 128,175,678
06 กุมภาพันธ์ 2567 0.85 0.85 0.84 0.84 1,140,904 964,445
05 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.87 0.83 0.85 3,903,622 3,324,187
02 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.85 0.83 0.84 4,450,659 3,717,252
01 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.85 0.82 0.83 3,334,309 2,774,631
31 มกราคม 2567 0.85 0.85 0.83 0.83 2,509,201 2,105,562
30 มกราคม 2567 0.83 0.85 0.83 0.84 3,543,605 2,985,026
29 มกราคม 2567 0.85 0.85 0.83 0.84 5,592,919 4,684,869
26 มกราคม 2567 0.86 0.86 0.84 0.84 4,498,959 3,804,357
25 มกราคม 2567 0.84 0.86 0.83 0.86 10,877,955 9,242,204
24 มกราคม 2567 0.83 0.84 0.82 0.84 6,293,250 5,240,109
23 มกราคม 2567 0.83 0.85 0.81 0.83 4,922,031 4,076,776

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น