เลือกช่วงวันที่


ราคาย้อนหลัง : 19 ก.ค. 2564 ถึง 15 ต.ค. 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 )
1.77 1.77 1.54 1.57 117,580,900 191,576,628
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 สิงหาคม 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 )
1.60 1.84 1.56 1.77 121,181,800 209,214,256
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 ตุลาคม 2564 1.58 1.59 1.56 1.57 8,038,200 12,650,356
14 ตุลาคม 2564 1.60 1.60 1.57 1.58 7,807,000 12,342,711
12 ตุลาคม 2564 1.61 1.62 1.57 1.59 11,928,800 18,916,715
11 ตุลาคม 2564 1.61 1.63 1.60 1.60 15,300,000 24,669,412
08 ตุลาคม 2564 1.61 1.62 1.59 1.61 12,957,800 20,842,373
07 ตุลาคม 2564 1.58 1.61 1.57 1.61 13,431,200 21,454,913
06 ตุลาคม 2564 1.58 1.58 1.56 1.57 4,151,700 6,507,236
05 ตุลาคม 2564 1.58 1.59 1.56 1.57 3,768,200 5,921,194
04 ตุลาคม 2564 1.56 1.58 1.56 1.57 5,011,500 7,865,038
01 ตุลาคม 2564 1.58 1.58 1.55 1.56 5,101,200 7,967,094
30 กันยายน 2564 1.58 1.60 1.55 1.57 8,531,100 13,437,459
29 กันยายน 2564 1.57 1.57 1.54 1.56 19,010,100 29,629,741
28 กันยายน 2564 1.61 1.61 1.57 1.58 18,729,300 29,719,331
27 กันยายน 2564 1.73 1.73 1.58 1.62 31,459,400 51,270,478
23 กันยายน 2564 1.73 1.73 1.68 1.73 6,519,700 11,167,506
22 กันยายน 2564 1.69 1.73 1.68 1.72 4,198,100 7,152,033
21 กันยายน 2564 1.62 1.69 1.62 1.68 5,189,400 8,603,577
20 กันยายน 2564 1.69 1.70 1.64 1.64 7,438,300 12,363,938
17 กันยายน 2564 1.72 1.73 1.67 1.70 11,980,800 20,324,119
16 กันยายน 2564 1.77 1.77 1.72 1.74 4,524,700 7,908,446
15 กันยายน 2564 1.76 1.79 1.74 1.77 5,763,200 10,200,180
14 กันยายน 2564 1.76 1.77 1.73 1.75 3,467,300 6,049,305
13 กันยายน 2564 1.73 1.77 1.72 1.76 3,582,700 6,265,527
10 กันยายน 2564 1.72 1.75 1.72 1.73 2,261,100 3,910,649
09 กันยายน 2564 1.74 1.76 1.72 1.72 2,206,100 3,844,373
08 กันยายน 2564 1.78 1.78 1.71 1.73 7,454,600 12,906,790
07 กันยายน 2564 1.83 1.83 1.76 1.77 5,592,900 10,035,698
06 กันยายน 2564 1.80 1.84 1.78 1.81 11,947,700 21,621,891
03 กันยายน 2564 1.74 1.79 1.74 1.78 4,146,100 7,319,238
02 กันยายน 2564 1.73 1.76 1.73 1.74 3,337,400 5,832,874
01 กันยายน 2564 1.78 1.78 1.72 1.73 6,338,100 11,064,736
31 สิงหาคม 2564 1.81 1.82 1.77 1.78 5,785,700 10,336,006
30 สิงหาคม 2564 1.76 1.82 1.76 1.80 12,409,100 22,268,827
27 สิงหาคม 2564 1.71 1.75 1.71 1.75 7,701,000 13,374,394
26 สิงหาคม 2564 1.68 1.71 1.66 1.71 4,398,700 7,433,740
25 สิงหาคม 2564 1.64 1.69 1.62 1.68 6,484,400 10,723,391
24 สิงหาคม 2564 1.66 1.69 1.62 1.62 8,793,300 14,512,674
23 สิงหาคม 2564 1.57 1.66 1.57 1.65 12,785,200 20,859,758
20 สิงหาคม 2564 1.60 1.60 1.56 1.57 3,226,900 5,090,121
19 สิงหาคม 2564 1.60 1.60 1.58 1.59 3,500,300 5,564,084
18 สิงหาคม 2564 1.53 1.58 1.53 1.58 4,921,000 7,706,877
17 สิงหาคม 2564 1.55 1.55 1.52 1.54 4,740,900 7,270,453
16 สิงหาคม 2564 1.54 1.54 1.50 1.54 8,594,400 13,014,116
13 สิงหาคม 2564 1.58 1.58 1.53 1.54 7,693,000 11,963,149
11 สิงหาคม 2564 1.60 1.60 1.57 1.58 4,706,300 7,439,773
10 สิงหาคม 2564 1.59 1.61 1.58 1.58 2,657,500 4,222,504
09 สิงหาคม 2564 1.59 1.61 1.56 1.59 4,102,000 6,543,685
06 สิงหาคม 2564 1.62 1.62 1.55 1.58 8,185,900 12,950,453
05 สิงหาคม 2564 1.59 1.63 1.58 1.60 10,983,600 17,600,006
04 สิงหาคม 2564 1.60 1.60 1.58 1.59 10,987,400 17,527,535
03 สิงหาคม 2564 1.60 1.62 1.57 1.60 16,616,300 26,467,807
02 สิงหาคม 2564 1.50 1.66 1.50 1.59 55,129,700 86,788,989
30 กรกฎาคม 2564 1.80 1.81 1.74 1.75 8,330,600 14,708,892
29 กรกฎาคม 2564 1.85 1.86 1.80 1.81 9,816,300 17,853,596
27 กรกฎาคม 2564 1.90 1.90 1.86 1.86 4,248,700 7,952,169
23 กรกฎาคม 2564 1.92 1.92 1.88 1.90 6,625,900 12,527,490
22 กรกฎาคม 2564 1.90 1.94 1.90 1.91 2,723,800 5,228,951
21 กรกฎาคม 2564 1.93 1.94 1.88 1.90 3,587,100 6,837,427
20 กรกฎาคม 2564 1.96 1.96 1.92 1.92 5,349,100 10,334,143
19 กรกฎาคม 2564 2.00 2.00 1.95 1.96 3,767,600 7,414,285

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น