เลือกช่วงวันที่


ราคาย้อนหลัง : 02 พ.ย. 2564 ถึง 28 ม.ค. 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 )
1.62 1.71 1.55 1.57 366,864,000 594,914,557
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 29 ธันวาคม 2564 )
1.56 1.74 1.53 1.61 653,309,600 1,073,620,090
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มกราคม 2565 1.53 1.57 1.53 1.54 8,655,000 13,382,317
27 มกราคม 2565 1.54 1.55 1.51 1.52 15,694,600 23,929,345
26 มกราคม 2565 1.54 1.57 1.53 1.56 15,874,500 24,597,528
25 มกราคม 2565 1.55 1.55 1.50 1.53 31,908,200 48,712,820
24 มกราคม 2565 1.57 1.58 1.55 1.56 12,268,200 19,183,226
21 มกราคม 2565 1.58 1.59 1.56 1.58 22,083,400 34,755,713
20 มกราคม 2565 1.59 1.61 1.58 1.58 24,273,000 38,672,139
19 มกราคม 2565 1.58 1.61 1.58 1.59 22,420,900 35,694,106
18 มกราคม 2565 1.64 1.64 1.58 1.59 51,550,100 82,641,144
17 มกราคม 2565 1.56 1.64 1.55 1.64 94,217,200 151,020,800
14 มกราคม 2565 1.58 1.59 1.55 1.57 67,685,800 105,968,945
13 มกราคม 2565 1.60 1.61 1.59 1.60 28,148,600 44,969,301
12 มกราคม 2565 1.60 1.62 1.59 1.60 19,346,800 31,024,741
11 มกราคม 2565 1.60 1.62 1.58 1.59 24,444,400 39,150,452
10 มกราคม 2565 1.59 1.63 1.58 1.60 21,478,900 34,410,496
07 มกราคม 2565 1.62 1.64 1.58 1.60 26,711,000 42,837,989
06 มกราคม 2565 1.65 1.65 1.61 1.62 48,968,100 79,577,209
05 มกราคม 2565 1.70 1.70 1.66 1.67 33,751,900 56,587,400
04 มกราคม 2565 1.66 1.71 1.63 1.69 74,500,200 124,985,363
30 ธันวาคม 2564 1.62 1.65 1.60 1.63 21,828,300 35,402,661
29 ธันวาคม 2564 1.60 1.62 1.58 1.61 13,543,000 21,625,664
28 ธันวาคม 2564 1.64 1.64 1.58 1.60 20,236,300 32,334,719
27 ธันวาคม 2564 1.59 1.60 1.57 1.59 11,348,300 17,955,789
24 ธันวาคม 2564 1.59 1.61 1.59 1.60 8,522,300 13,632,187
23 ธันวาคม 2564 1.61 1.62 1.57 1.59 27,642,200 43,937,269
22 ธันวาคม 2564 1.63 1.65 1.61 1.61 10,832,300 17,612,212
21 ธันวาคม 2564 1.64 1.67 1.62 1.63 16,303,400 26,765,499
20 ธันวาคม 2564 1.69 1.70 1.63 1.63 28,082,500 46,680,405
17 ธันวาคม 2564 1.67 1.73 1.67 1.69 31,985,900 54,384,512
16 ธันวาคม 2564 1.69 1.70 1.66 1.67 21,016,200 35,135,942
15 ธันวาคม 2564 1.71 1.74 1.68 1.68 45,925,400 78,410,693
14 ธันวาคม 2564 1.69 1.72 1.67 1.70 83,059,800 140,670,751
13 ธันวาคม 2564 1.62 1.74 1.62 1.74 167,514,700 280,479,641
09 ธันวาคม 2564 1.57 1.64 1.57 1.60 77,932,400 125,211,295
08 ธันวาคม 2564 1.55 1.56 1.54 1.55 7,104,300 10,975,799
07 ธันวาคม 2564 1.54 1.56 1.53 1.55 6,009,200 9,275,853
03 ธันวาคม 2564 1.55 1.56 1.53 1.54 15,750,100 24,278,389
02 ธันวาคม 2564 1.57 1.58 1.55 1.55 10,919,600 16,982,006
01 ธันวาคม 2564 1.56 1.59 1.54 1.58 25,546,900 39,969,197
30 พฤศจิกายน 2564 1.56 1.57 1.53 1.55 24,034,800 37,302,268
29 พฤศจิกายน 2564 1.52 1.55 1.49 1.54 20,179,900 30,711,558
26 พฤศจิกายน 2564 1.57 1.58 1.52 1.52 51,916,900 80,200,141
25 พฤศจิกายน 2564 1.61 1.62 1.57 1.58 59,702,700 95,127,337
24 พฤศจิกายน 2564 1.59 1.71 1.57 1.62 310,917,300 510,818,931
23 พฤศจิกายน 2564 1.52 1.58 1.52 1.55 69,259,200 108,069,490
22 พฤศจิกายน 2564 1.51 1.52 1.50 1.51 10,523,000 15,901,076
19 พฤศจิกายน 2564 1.52 1.52 1.48 1.50 27,640,100 41,366,332
18 พฤศจิกายน 2564 1.52 1.53 1.50 1.52 18,941,600 28,640,079
17 พฤศจิกายน 2564 1.54 1.54 1.50 1.51 17,187,800 26,041,519
16 พฤศจิกายน 2564 1.52 1.55 1.52 1.53 17,662,400 27,112,558
15 พฤศจิกายน 2564 1.50 1.53 1.50 1.51 15,089,800 22,861,118
12 พฤศจิกายน 2564 1.51 1.53 1.48 1.50 13,015,900 19,624,398
11 พฤศจิกายน 2564 1.53 1.54 1.51 1.52 5,470,200 8,313,584
10 พฤศจิกายน 2564 1.53 1.54 1.52 1.53 3,115,400 4,766,265
09 พฤศจิกายน 2564 1.54 1.54 1.52 1.53 3,459,100 5,297,908
08 พฤศจิกายน 2564 1.54 1.55 1.52 1.54 7,014,500 10,746,669
05 พฤศจิกายน 2564 1.54 1.55 1.53 1.54 3,256,900 4,996,133
04 พฤศจิกายน 2564 1.51 1.55 1.49 1.53 24,882,800 37,709,995
03 พฤศจิกายน 2564 1.56 1.57 1.56 1.56 15,832,498 24,673,207
02 พฤศจิกายน 2564 1.57 1.57 1.55 1.56 27,072,608 42,209,044

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น