ANAN
1.91
-0.02 (-1.04%)
ปรับปรุงเมื่อ: 14 38 2564 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,937,800
ราคาเปิด
1.94
วันก่อนหน้า
1.93
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.92 / 97,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.91 / 229,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.89 - 1.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.32 - 2.58