ANAN
1.54
+0.02 (1.32%)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มกราคม 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,655,000
ราคาเปิด
1.53
วันก่อนหน้า
1.52
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.55 / 383,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.54 / 216,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.53 - 1.57
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.48 - 2.58