ANAN
0.65
+0.03 (4.84%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2567 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,132,621
ราคาเปิด
0.62
วันก่อนหน้า
0.62
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.65 / 137,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.64 / 40,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.62 - 0.65
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.58 - 1.14