ANAN
1.25
+0.02 (1.63%)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,074,750
ราคาเปิด
1.23
วันก่อนหน้า
1.23
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.25 / 502,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.24 / 60,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.22 - 1.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.11 - 2.12