ANAN
1.58
+0.01 (0.64%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564 15:32
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,323,500
ราคาเปิด
1.57
วันก่อนหน้า
1.57
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.58 / 456,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.57 / 638,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.56 - 1.58
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.38 - 2.58