วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน
ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้นรายย่อย
พันธกิจ
ที่อนันดา เราไตร่ตรอง ตั้งใจพัฒนาบุคลากร และองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยและบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด