1. วางกลยุทธ์การดำเนินงานและการบริหารไว้อย่างไรบ้าง และวางแนวทางการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไว้อย่างไรบ้าง
คำตอบ: กลยุทธ์หลักของอนันดายังคงเน้นทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญ คือ คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า แต่มีการศึกษาตลาดที่เข้มข้นขึ้นและวางแผนการรุกให้ตรงจุด รวมถึงมีการขยายไปธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คำตอบ: ครอบครัวผู้ก่อตั้งถือหุ้นประมาณ 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และฟรีโฟลตประมาณ 50%
คำตอบ: ตราสารคล้ายทุนมีลักษณะเป็นส่วนทุน โดยการออกตราสารดังกล่าวยังดีกว่าการออกหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากไม่มีการไดลูท นอกจากนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนยังลดลง ขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกจากฐานทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนเงินทุนใหม่จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ อัตราการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนในระดับ 1:1
คำตอบ: เราได้รับเงินทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี TQPMS จากมิตซุย โดยเราใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในโครงการไอดีโอคิวจุฬา-สามย่านเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2556
คำตอบ: อนันดายังอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งรวมถึงโครงการ Mixed Use แต่มีการขยายไปในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ คือ Service Apartment โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 5 โครงการ
คำตอบ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-056-2222 หรือ ir@ananda.co.th