31 พ.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (English Version)
18 พ.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
15 พ.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
21 เม.ย. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
18 มี.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
03 มี.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (English Version)
02 มี.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
02 มี.ค. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (English Version)
20 ก.พ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
20 ก.พ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.พ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (English Version)
20 ก.พ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (English Version)