ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า เพื่อให้เป็น “คำตอบสำหรับชีวิตคนเมือง”

ในปี 2566 เป็นปีทีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเริ่มเดินเข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจในประเทศไทย แม้ว่าจำนวนชาวต่างชาติจะไม่มากเท่ากับจำนวนเดิมก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และข้อพิพาททางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเพื่อให้เป็น “คำตอบสำหรับชีวิตคนเมือง” ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคนเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ทั้งในเรื่องยอดขาย (Pre-Sales) ที่เติบโตขึ้น 11% หรือ 19,535 ล้านบาท ยอดโอนที่เติบโตขึ้น 10% หรือ 13,186 ล้านบาท และยอดขายตลาดต่างประเทศเติบโตขึ้น 102% หรือ 6,989 ล้านบาท รวมถึงการมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลุกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้า และการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน อนันดาชัวร์(ANANDA SURE)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท มิตซุย ฟุ โดซัง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้พัฒนาโครงการแอชตัน อโศก ซึ่งบริษัทได้น้อมรับและเคารพคำตัดสินของศาล และได้หาพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และกลุ่มอื่นๆ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจากบริษัท มิตซุย ฟุ โดซัง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทำให้มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐได้ดีขึ้น

ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุน และผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงินต่างๆ ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารงานบริษัท นอกจากนี้ผมขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกคนที่ทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ ด้วยแรงสนับสนุน ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของทุกท่าน เราจึงเป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนการตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง และผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)