อนันดาฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 64 น่าพอใจ ยอดขายไตรมาสสองปี 64 กว่า 3,264 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 16% ยอดโอน 2,643 ล้านบาท และ กาไร EBITDA 223 ล้านบาท
อนันดาฯ เผยยอดขายไตรมาสแรกปี 64 กว่า 3,979 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 17% ยอดโอน 3,059 ล้านบาท และ EBITDA 225 ล้านบาท
อนันดาฯ เผยปี 63 บุ๊คกำไรจากธุรกิจหลักกว่า 975 ล้านบาท ปี 64 ตั้งเป้ายอดโอน 16,008 ล้านบาท ยอดขาย 18,570 ล้านบาท พร้อมเปิด 5 โครงการใหม่