เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการที่โดนใจ
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดูเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพทางการเงิน

SET : ANAN
1.57 บาท
- (-%)

พันธมิตรที่แน่นแฟ้น

บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
#1
โครงการที่ร่วมลงทุน
142400
ล้านบาท
34
โครงการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564

(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
45,284.74
รายได้รวม
1,046.56
กำไรสุทธิ
5.54

รายละเอียดยอดโอน ไตรมาส 1/2563

การโอนจากบริษัทร่วมทุน

71 %
29 %

ข่าวสารล่าสุด

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
อนันดาฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 64 น่าพอใจ ยอดขายไตรมาสสองปี 64 กว่า 3,264 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 16% ยอดโอน 2,643 ล้านบาท และ กาไร EBITDA 223 ล้านบาท
ข่าวจากสิ่อสิ่งพิมพ์
ANAN ยอดขาย Q1 เกินเป้า 17% ตุน Backlog ในมือ 1.42 หมื่นล.
ข่าวจากเกี่ยวกับระบบขนส่งราง
Mass transit vow reaffirmed